Figury drewniane sakralne – co warto o nich wiedzieć?

Pojawiające się w kościołach katolickich krzyże, obrazy i figury drewniane nie pełnią jedynie funkcji stricte ozdobnych. Wręcz przeciwnie, ich rola jest naprawdę znacząca w kontekście symboliki religijnej. Stają się też specyficznym narzędziem relacji człowieka z Bogiem.

Znaczenie figur drewnianych

Czasami pojawia się zarzut, że ozdabianie kościołów figurami czy obrazami stanowi rodzaj bałwochwalstwa. Warto jednak przyjrzeć się dokładnie kartom biblijnym. Świątynia Salomona została przecież przyozdobiona wizerunkami aniołów, podobnie jak Arka Przymierza. Co więcej, to Bóg nakazał Mojżeszowi wykonanie węża brązowego, co miało chronić Izraelitów przed konsekwencjami ukąszenia. Zniszczenie go przez Ezechiasza wynikało z faktu, że ludzie przestali pokładać nadzieję w Bogu przy pomocy węża, ale zaczęli otaczać kultem właśnie samego węża. Obecnie jest podobnie – figury drewniane przedstawiające Pietę czy świętych można traktować z wielką czcią, mogą być swoistym ułatwieniem relacji ze Stwórcą, ale nie należy ich utożsamiać z samym Bogiem.

Obraz Świętej Rodziny – rodzaje obrazów oraz znaczenie i symbolika poszczególnych postaci – Rozszerz swoją wiedzę!

Krzyż w kościele

Znak krzyża to jeden z najważniejszych gestów liturgicznych. Jednocześnie sam krzyż stanowi zwycięski symbol wiary, widoczny znak pokonania zła. Już od XI wieku krzyż stawia się na stałe na ołtarzu, jako miejscu uobecniania się ofiary Chrystusa. Krzyż ołtarzowy ma na celu pobudzanie zarówno wiernych, jak i kapłana do nieustannej pamięci o tej ofierze oraz wdzięczności za nią. W liturgii posoborowej możliwe jest umieszczenie krzyża nawet obok ołtarza czy zawieszenie go nad ołtarzem albo na ścianie. Krzyż ołtarzowy jest zatem ważnym elementem celebracji podczas nabożeństwa.

Podczas ważnych świąt czy wydarzeń parafii początek mszy zawsze wiąże się z procesją do ołtarza. Procesje przechodzą także ulicami miast. W takiej sytuacji na przodzie całej procesji jest niesiony krzyż – często to będzie krzyż procesyjny drewniany albo wykonany z innego materiału np. z mosiądzu i składający się z krucyfiksu osadzonego na długim drzewcu. Osoba trzymająca krzyż wznosi go wysoko ponad głowami ludzi. Krzyż procesyjny ma symbolizować Chrystusa, za którym podążają wszyscy wierni, cały Lud Boży. Po dotarciu do ołtarza krzyż procesyjny może pełnić funkcję krzyża ołtarzowego albo zostać postawiony z należną czcią gdzieś z boku, na specjalnej, bardzo stabilnej podstawie. Chodzi o to, że krzyż ołtarzowy może być tylko jeden.
Niesienie krzyża w procesjach to nie jest jedyna forma oddawania mu czci. Warto też wspomnieć o jego okadzaniu czy też adoracji krzyża w Wielki Piątek.