Jak łamiemy prawo w Internecie?

Zachodnie społeczeństwa coraz więcej czasu spędzają w Internecie, dotyczy to również Polaków. Większość z nas używa go w dobrym celu: do pracy, nauki i poszerzania horyzontów, a także, aby zrelaksować się i odpocząć. Często podczas korzystania z jego zasobów łamiemy prawo, czasem nieświadomie, a czasem z premedytacją w nadziei, że nie zostaniemy złapani przez organy ścigania poprzez ilość podobnych spraw. W jaki sposób łamiemy prawo w internecie? Odpowiadamy!

Ściąganie i oglądanie nielegalnych filmów w Internecie

W dobie popularności i niskich cen serwisów oferujących filmy na żądanie, takich jak Netflix, HBO GO czy polski Player.pl, wciąż znaleźć możemy osoby, które oszczędzają i oglądają hollywoodzkie produkcje na portalach typu Zalukaj czy Kinoman. Istnieją dwie koncepcje, co do określenia legalności tego zachowania. Pierwsze – jest to legalne, ponieważ wykorzystujemy rozpowszechnione już utwory do użytku prywatnego oraz drugie, na podstawie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że streaming, podobnie jak ściąganie filmów z torrentów, jest nielegalny. Choć to zjawisko powszechne, nadal nie ma stanowczego i jednoznacznego uregulowania w polskim prawie.

Więcej na temat prawa w Internecie znajdziesz na stronie prawointernetu.eu.

Hejt jest karany

To zaskakujące, że wciąż wielu internautów nie zdaje sobie sprawy z tego, że hejterskie komentarze w przestrzeni mediów społecznościowych są karane, na podstawie kodeksu karnego.

Zniesławienie

Artykuł 212 kodeksu karnego wskazuje – karane jest pomówienie innej osoby lub grupy, instytucji, osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które w oczach opinii publicznej mogą ją poniżyć lub narazić na utratę zaufania. Czyn ten dotyczy także środków masowego komunikowania, a więc Internetu. Mogą to więc być negatywne opinie wobec firmy na forum lub w wizytówce Google, które nie są poparte żadnymi dowodami.

Znieważenie

Na podstawie artykułu 216 kodeksu karnego, każdy kto znieważa inną osobę, także poprzez środki masowego przekazu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do roku. Znieważenie, zgodnie ze słownikową definicją, to naruszenie czyjejś godności, poprzez ubliżenie, obrażenie lub nawet stosowanie słów, które w konkretnym kontekście uznane zostaną za poniżające.

Obraza uczuć religijnych

Również i ona jest karana na podstawie kodeksu karnego. Często nieświadomie, pod wpływem emocji związanych z przestępstwem popełnianym przez duchownego, odnosimy się nie do samego czynu, a instytucji, z której pochodzi, czy przedmiotów kultu religijnego lub wiernych. Może to zostać zakwalifikowane przez sąd jako obrazę uczuć religijnych.

Nawoływanie do przemocy

Polskie prawo zakazuje propagowania ustrojów totalitarnych i wspierania ideologii, które nawiązują do rasizmu, antysemityzmu, a także przemocy wobec innych osób. Komentarze popierające czyny zabronione mogą zostać uznane za karalne.