Gdzie można studiować projektowanie mody?

Praca jako projektant mody to marzenie wielu osób, które uwielbiają świat fashion, biorą udział w pokazach mody lub oglądają je czy to w telewizji, czy w Internecie. Projektowanie mody wiąże się jednak z posiadaniem pewnych umiejętności, które są niezbędne do wykonywania tego zawodu. Należy umieć m.in. obsługiwać maszyny do szycia. W tym celu warto rozpocząć studia na kierunkach związanych z modą lub zapisać się na specjalne kursy przygotowujące do późniejszej samodzielnej pracy. Gdzie można nauczyć się umiejętności niezbędnych do projektowania mody? Jakie warunki należy spełniać, aby przejść pozytywnie proces rekrutacji i czego możemy nauczyć się w poszczególnych szkołach czy uczelniach? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi tym artykule!

Projektant mody – studia w Polsce, które przygotują Cię do wykonywania tego zawodu

Wiele osób, które wybierają swoją ścieżkę kariery lub rezygnują z obecnej, by podjąć inny zawód, decyduje się na podjęcie studiów. Szkoły wyższe nie tylko uczą wielu przydatnych umiejętności, ale także dzięki nim możemy uzyskać tytuł: licencjata, inżyniera lub magistra. Gdzie można studiować projektowanie mody? Jakie wymagania należy spełniać, aby zostać przyjętym na poszczególne kierunki? Przygotowaliśmy listę renomowanych uczelni wyższych oferujących kierunki modowe.

1.   Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi – Wydział Tkaniny i Ubioru

projektowanie mody
Źródło: https://www.asp.lodz.pl/index.php/pl/wsp2-tkanina-o-nas

Na ASP w Łodzi studiowali najwybitniejsi polscy projektanci mody. Warto wiedzieć, że dostać się tam mogą jedynie osoby posiadające plastyczne uzdolnienia. To jeden z podstawowych warunków przyjęcia. Na kierunek „projektowanie ubioru” może zostać przyjętych około 33 studentów, którzy jednak zanim przejdą proces rekrutacji muszą podejść do egzaminu wstępnego. Aby wziąć udział w rekrutacji konieczne jest wypełnienie specjalnego podania, dostępnego w macierzystej szkole lub w Dziekanacie. Konieczne będzie także przedstawienie świadectwa dojrzałości, czterech fotografii oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Jednym z etapów rekrutacji jest przystąpienie do egzaminu praktycznego oraz zaprezentowanie przez kandydata przygotowanych przez niego prac i wzięcie udziału w rozmowie rekrutacyjnej. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu zadania projektowego oraz wykonaniu rysunku. W portfolio kandydata musi znajdować się minimum 10 prac rysunkowych oraz 5 malarskich wykonanych dowolną techniką. Efekty własnej twórczości zostaną zaprezentowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ostatecznie decydującej o przyjęciu kandydata na studia. Projektant mody, który dostanie się na ASP w Łodzi ma możliwość wyboru spośród dwóch specjalności, takich jak: projektowanie odzieży oraz projektowanie biżuterii.

Zarówno specjalność projektowanie mody, jak i projektowanie biżuterii rozwija wiedzę studentów w następującej tematyce:

Studia na ASP w Łodzi trwają 3,5 roku (czyli 7 semestrów). Podczas ostatniego semestru studenci zobowiązani są do odbycia praktyk, podczas których wykonają kolekcję dyplomową.

2.   Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Kolejną uczelnią, na której znajduje się kierunek przygotowujący do zawodu projektanta mody jest Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi. Szkoła ta jest uczelnią płatną, w której semestr nauki kosztuje 4500 zł. Tutaj także konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów, takich jak: oryginał świadectwa dojrzałości, kserokopia dowodu osobistego oraz 3 zdjęcia. Do tego należy pamiętać, aby wypełnić podania znajdujące się na stronie: https://www.wssip.edu.pl/rekrutacja.php?strona=zasady-rekrutacji. Aby dostać się do tej szkoły, także jest konieczne zaprezentowanie własnych prac, takich jak rysunki oraz projekty. Musi ich być maksymalnie 10.

Katedra Ubioru na Wydziale Wzornictwa Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania kształci studentów pod kątem:

3.   ASP w Warszawie – Katedra Mody

Na ASP w Warszawie rekrutacja także odbywa się dwuetapowo. Pierwszym z nich jest złożenie teczki, w której będą znajdowały się prace kandydata, chcącego dostać się na studia. W teczce powinny znajdować się:

Aby móc podjąć studia związane z projektowaniem ubioru, konieczna jest znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2, potwierdzona odpowiednim dokumentem (certyfikatem lub wynikiem uzyskanym na maturze).

Bardzo ważne jest także złożenie autoprezentacji, która będzie miała postać pliku PDF, zawierającej zdjęcia, szkice albo film przedstawiający proces przygotowywania zadanego projektu.

W trakcie trwania studiów, studenci będą pozyskiwali oraz rozwijali swoje umiejętności uczęszczając na zajęcia z:

4.   MSKPU – Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru

Prestiżową szkołą kształcącą przyszłych projektantów mody jest MSKPU w Warszawie. Studenci, dowiedzą się tam m.in. czym jest owerlok i jak korzystać z maszyny do szycia. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, należy przygotować kilka dokumentów, takich jak: ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej, zdjęcie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (która wynosi 700 zł) oraz wypełniony kwestionariusz kandydata chcącego rozpocząć naukę w szkole. Nauka w szkole jest płatna. Miesięczna opłata za naukę w MSKPU wynosi 690 zł.

Decydując się na naukę w tej szkole nie musisz przedstawiać portfolio swoich prac podczas rekrutacji. Skoro już wiemy, jak wygląda proces rekrutacji, przyjrzyjmy się bliżej programowi nauczania w MSKPU. W tej szkole przyszły projektant mody będzie uczęszczał na przedmioty, takie jak:

5.   Viamoda w Warszawie

Viamoda w Warszawie, to kolejna szkoła wyższa, na której nauki zawodu nauczy się przyszły projektant mody. Studia w stolicy dają wiele możliwości, np. związanych ze zdobyciem praktyki oraz własnym rozwojem zawodowym. Viamoda to uczelnia, która przygotowuje kandydatów na projektantów do świadomego stosowania materiałów oraz surowców, z których odzież zostanie wytwarzana, a także uczy ich odpowiedzialności za stworzony produkt. Kierunek projektowanie ubioru jest płatny, nawet w trybie stacjonarnym. Cena za semestr nauki wynosi 6900 zł.

Aby podjąć naukę na kierunku projektowanie ubioru w Viamoda należy przystąpić do rekrutacji, która składa się z kilku etapów:

Podczas zajęć realizowanych na studiach, kandydaci na projektantów będą samodzielnie przygotowywali projekty oraz stworzą własną realizację kolekcji. Aby wykonać kolekcję odzieży, która będzie atrakcyjna, konieczne jest zebranie pomysłów i inspiracji, które będą stanowiły bazę projektową. Studenci dowiedzą się jak dobierać materiały, by zaprojektowana przez nich odzież była ciekawa i chętnie kupowana. Nauczą się także korzystania z innowacyjnych technologii przemysłowych.

6.   Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU w Krakowie

Oprócz znanych uczelni zlokalizowanych w Warszawie, projektowanie ubioru można studiować także w stolicy Małopolski. Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru nie przewiduje egzaminów wstępnych, do których należałoby przystąpić, by rozpocząć naukę na wybranym przez kandydata kierunku. Ważna jest natomiast kolejność zgłoszeń. Rekrutacja jest otwarta przez cały rok, tak więc im wcześniej wyrazisz chęć uczenia się w tej szkole, tym większą szansę masz, że zostaniesz przyjęty. Aby wziąć udział w rekrutacji, konieczne jest zgromadzenia najpotrzebniejszych dokumentów, takich jak:

Nauka w szkole odbywa się w dwóch trybach: dziennym i stacjonarnym. Istnieje możliwość wzięcia udziału w uzupełniających zajęciach warsztatowych online dotyczących szycia i konstrukcji odzieży. Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru to także szkoła płatna. Za naukę w SAPU należy zapłacić 560 zł miesięcznie od października do czerwca, natomiast w miesiące letnie (lipiec – wrzesień), rata czesnego wynosi 200 zł za miesiąc. Istnieje także możliwość uczenia się projektowania ubioru na zajęciach prowadzonych w języku angielskim. Koszt tego kierunku to 3270 za semestr.

Podczas nauki w SAPU, student będzie uczęszczał na zajęcia, takie jak:

7.   Akademia Sztuki w Szczecinie

projektowanie mody
Źródło: https://www.instagram.com/p/B7-ul8jFjuP/

Chcąc rozpocząć naukę na Akademii Sztuki w Szczecinie należy wiedzieć, że nie jest tutaj ważny wynik egzaminu maturalnego. Istotne jest jednak to, by matura była zdana. Podczas rekrutacji każdy kandydat musi przystąpić do egzaminu wstępnego, którego wynik zadecyduje, czy osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia będzie mogła rozpocząć naukę na tej właśnie uczelni. Akademia Sztuki w Szczecinie to uczelnia publiczna, co sprawia, że nauka na kierunkach stacjonarnych jest całkowicie bezpłatna. Aby przystąpić do rekrutacji należy wykonać następujące kroki:

Plan studiów jest bardzo ciekawy i zaawansowany, dlatego jest o co powalczyć, zwłaszcza, że do darmowe studia, które mogą później umożliwić wykonywanie świetnego zawodu. Student, który rozpocznie naukę na Wydziale Wzornictwa, specjalność: projektowanie ubioru, będzie uczęszczał na takie zajęcia jak:

Ciekawostką dotyczącą studiów na tym kierunku jest to, że nie ma tutaj jednakowego planu zajęć na cały semestr. Harmonogram przygotowywany jest z podziałem na tygodnie parzyste i nieparzyste.

8.   Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

projektowanie mody szkoła
Źródło: http://www.wst.com.pl/oferta_edukacyjna/wzornictwo

Kolejną propozycją szkoły wyższej, w której można studiować projektowanie ubioru jest Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na Wydział Wzornictwa, gdzie został utworzony kierunek projektowanie ubioru, należy złożyć wymagane dokumenty. Nie jest konieczne także przystępowanie do egzaminów wstępnych, do momentu wyczerpania limitów miejsc. Wśród dokumentów, jakie są konieczne, aby móc wziąć udział w rekrutacji należy zgromadzić:

Kierunek projektowanie ubioru jest kierunkiem płatnym. Wysokość raty semestralnej w roku 2020/2021 wynosi 3300 zł.

Katowicka szkoła projektowania mody oferuje mnóstwo zajęć, które mogą okazać się kluczowe dla przyszłego kreatora ubioru. Rozpoczynając naukę na tej uczelni, studenci będą uczęszczali w następujących zajęciach:

Studia posiadają bardzo ciekawą oraz bogatą ofertę edukacyjną wychodzącą naprzeciw aktualnym potrzebom, co możemy zauważyć poprzez dodanie zajęć z marketingu i zarządzania w pracy projektanta mody.

Kurs projektowania mody – ciekawa alternatywa dla studiów

Wiele osób, zamiast studiowania na uczelni wyższej, decyduje się zapisać na kurs przygotowujący do wykonywania zawodu projektanta mody. Zazwyczaj kursy trwają znacznie krócej niż typowe studia na uczelniach. Niektóre ze szkoleń trwają tylko kilka miesięcy, inne pół roku, ale są też takie, które mogą trwać nawet rok. Kursy także cieszą się dużą popularnością. Być może po ich ukończeniu nie będziemy mogli chwalić się tytułem magistra przed nazwiskiem, ale za to uzyskamy dyplom lub certyfikat potwierdzający odbycie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zawodu. Porównajmy zatem kilka najpopularniejszych kursów w Polsce, które kształcą przyszłych projektantów mody.

1.   7 cm – Szkoła Projektowania, Konstrukcji i Technik Krawieckich

projektowanie mody rysunek
Źródło: https://www.szkola7cm.pl/kurs,kursy-konstrukcji-odziezy,p-8.html?gclid=Cj0KCQiA962BBhCzARIsAIpWEL2E848YTi3JkER9GxeKozaTj7m33xGYyMOJjHl_JW27exEiCsSrwMsaAvpjEALw_wcB

Ta szkoła projektowania to instytucja prywatna, w której można odbyć 10-cio miesięczny kurs projektowania mody lub odzieży sportowej trwający 320 godzin. Koszt miesięczny za naukę w tej szkole to 1290 zł. Nauka w szkole odbywa się w weekendy, co dwa tygodnie, tak więc spokojnie można ją połączyć z pracą zawodową w tygodniu. Na kursie projektowania mody, poruszone będą zagadnienia związane z charakterystyką pracy projektanta, tego czym jest moda i jak wpływa na życie człowieka oraz tego jak powstaje odzież. Oprócz tego, kursanci będą rozszerzali swoją wiedzę w zakresie:

Jeśli jednak rok to za wiele, szkoła oferuje także kurs projektowania mody trwający 3 miesiące (96 godzin). Jego koszt wynosi 3870 zł. Podczas krótszej wersji kursu projektowania mody, kursanci zdobędą wiedzę w takiej samej tematyce jak podczas kursu 10-cio miesięcznego, jednakże z pominięciem niektórych przedmiotów. Kursant nie będzie się uczył takich przedmiotów jak:

2.   Kurs ilustrowania mody – Kurs projektowania ubioru – ZAVA

Kurs w Zava jest prowadzony w formie warsztatów. Takie szkolenie trwa 3 godziny i odbywa się cyklicznie. Koszt kursu projektowania ubioru to jedynie 150 zł. Podczas 3 godzin intensywnych warsztatów:

Szkoły zagraniczne kształcące projektantów mody

Studiowanie na uczelniach zagranicznych daje duże możliwości rozwoju. Wiele uniwersytetów na świecie cieszy się niesłabnącą renomą w innych krajach. Uczęszczanie na studia zagraniczne, na których można uczyć się projektowania mody, daje możliwość nie tylko udoskonalenia umiejętności językowych, ale także pozwala na poznanie innej kultury oraz obcowanie z najsłynniejszymi projektantami mody na świecie.

1.   POLIMODA, Florencja

Studiowanie na tej renomowanej modowej uczelni, wymaga od kandydatów ukończenia szkoły średniej. Udając się na do tej szkoły wyższej po zakończeniu nauki, istnieje możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu w środowisku zawodowym, który wprowadzi studenta w świat pracy projektanta mody.

Szkoła ciesząca się tak dużą aprobatą w świecie projektantów ubioru, niestety nie oferuje darmowej edukacji. Aby móc studiować w uczelni POLIMODA na poziomie licencjackim, konieczne jest zapłacenie czesnego, które wynosi 18 000 € rocznie. Suma ta nie należy do najmniejszych, jednakże prestiż tej uczelni jest tego wart.

2.   London College Of Fashion

Kolejną prestiżową zagraniczną szkołą mody jest London College Of Fashion. Można tam rozpocząć naukę na kierunku Fashion Design and Development. Kierunek ten pozwala na zdobycie kreatywnych, strategicznych i praktycznych umiejętności, które przygotują studenta do kariery projektanta lub programisty produktów modowych. Ten innowacyjny kurs uczy ważnych metod badawczych, a także umiejętności projektowania i wytwarzania. Podczas studiów, uczniowie będą uczęszczali na takie zajęcia jak:

Za naukę w tej szkole także konieczne będzie uiszczenie zapłaty. Koszt studiów dla studentów międzynarodowych to 22 920 £ rocznie.

3.   ESMOD France, Fashion school

Następną uczelnią, która kształci w kierunku projektowania mody jest ESMOD Fashion School, szkoła wyższa we Francji. Nauka na tej uczelni nie należy do najtańszych. Za rok studiowania należy zapłacić czesne w wysokości 11 250 € oraz 1 385 € za dodatkowe materiały wspomagające proces kształcenia.