Jak stać się dobrym przywódcą?

Współczesny przywódca to osoba wzbudzająca szacunek, pewna siebie i stanowcza. Jest to człowiek, którego wyróżnia niezwykła charyzma oraz autorytet. Bycie przywódcą jest z pewnością nie lada wyzwaniem. Aby mu sprostać, należy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych aspektów takich jak konsekwentność, stanowczość, czy umiejętność komunikacji. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć sylwetkę dobrego przywódcy oraz przedstawimy kilka rad, jak stać się doskonałym liderem dla swojego zespołu.

Zadania lidera organizacji

Lider to postać niezwykle istotna, ponieważ kieruje działaniami całego sztabu pracowników. Wyznacza działania, koordynuje pracę i monitoruje postępy. Lider jest pewnego rodzaju przewodnikiem, a jego zadaniem jest prowadzenie grupy do celu. 

Typy przywódców

Wyróżniamy kilka typów liderów. Pierwszy z nich to lider dyktator, który kieruje się zasadą silnej ręki, jest stanowczy i bardzo surowy. Często niestety wzbudza niechęć współpracowników. Lider zadaniowy to natomiast typ bardzo mocno skoncentrowany na powierzonych zadaniach. Ostatni rodzaj to lider charyzmatyczny, którego osobowość inspirujące do działania. Jego postawa oraz styl zarządzania zachęca do podejmowania skutecznych działań. Podobnie jak przywódca demokratyczny, jest otwarty na propozycje zespołu. Wiesz już jakim typem lidera jesteś? Jaki typ przywódcy jest najlepszy? W organizacji szczególnie ceniony jest typ lidera charyzmatycznego i demokratycznego. Połączenie tych cech powoduje, że przywódca jest otwarty na sugestie i potrafi inspirować do działania. 

Konsekwentne działania przywódcze – jak stać się liderem?

Dobry przywódca jest zawsze konsekwentny. Zarządzanie zespołem wymaga nie tylko demokratycznego podejścia, ale też umiejętności egzekwowania. Lider zarządzający zespołem nie powinien ulegać wahaniom, powinien podejmować stałe konsekwentne działania. Jego rola jest niezwykle odpowiedzialna, dlatego też nie może pozwolić sobie na chwiejne decyzje. Chcesz zdobyć szacunek wśród swoich pracowników? Musisz być konsekwentny. Typ lidera nastawiony na korzyść pracowników jest bardzo ceniony przez zespół. Warto jednak pamiętać, że to organizacja odgrywa kluczową rolę. Dlatego też tak istotne jest konsekwentne respektowanie pewnych zasad oraz niepodejmowanie pochopnych decyzji.

Zasady dobrego przywódcy – planowanie 

Planowanie jest bardzo ściśle związane z podejmowaniem konsekwentnych działań. Organizacja nie jest w stanie prawidłowo prosperować bez dobrze skonstruowanego planu działania. Dobry lider w pracy przykuwa bardzo dużą uwagę do prawidłowego rozplanowania projektu, przydzielenia zadań i oszacowania czasu na ich wykonanie. Planowanie skraca czas poświęcony na oczekiwanie na kolejne zadanie oraz ułatwia wykonanie wszystkich niezbędnych czynności w terminie. Przywódca zespołu to osoba zorganizowana. Firmie nie ma miejsca na chaos. Jak myślisz, spełniasz te wymagania? Potrafisz przewidywać działania i je planować? 

role lidera zespołu - planowanie zadań
Proces tworzenia planu pracy. Źródło: https://medium.com/make-time/i-gave-up-on-to-do-lists-heres-how-i-use-a-might-do-list-and-a-calendar-to-plan-my-days-instead-c839314628a7

Jasne zasady – komunikacja z zespołem 

Komunikacja to jeden z najważniejszych czynników w organizacji. Dlatego tak ważne jest to, by przywódca zespołu potrafił jasno i klarownie przedstawiać swoje oczekiwania.  W organizacji nie ma miejsca na niedopowiedzenia. Jasne zasady pozwalają w szybkim tempie wykonać zadanie, bez zbędnego tłumaczenia i domyślania. Lider zespołu to osoba, która powinna zwracać szczególną uwagę na prostotę i jakość przekazu. Niezrozumienie zasad oraz powierzonych zadań jest kluczem do osiągnięcia porażki. Chcesz stać się dobrym liderem? Musisz kierować jasny przekaz i stawiać jasne wymagania. 

Motywowanie zespołu – jak zostać przywódcą?

Przywódca nigdy nie powinien zapominać o prawidłowej motywacji swojego sztabu. Przedstawiliśmy kilka typów przywódców. Niektórzy z nich skupiali swoją uwagę tylko i wyłącznie na sukcesie organizacji. Czy taka postawa jest godna naśladowania? Sercem organizacji są ludzie. To od nich zależy czy nasze cele zostaną spełnione. Brak odpowiedniej motywacji pracowników powoduje wypalenie zawodowe, niechęć do wykonywanej pracy oraz spadek efektywności. Aby temu zapobiec, lider musi skupić swoją uwagę nie tylko na wynikach ekonomicznych, ale także na poziomie satysfakcji swojego sztabu. 

Otwartość na zmiany i szybkość reagowania

Świat, który nas otacza, ciągle się zmienia. Statyczne organizacje wypadają z rynku. Konieczne są ciągłe zmiany np. poprzez dostosowanie struktury organizacji do zmieniającego się popytu. Przywódca musi mieć umiejętność szybkiego reagowania na zmiany. Jego decyzje muszą być konsekwentne, przemyślane, ale jednocześnie dostosowane do ewoluującego otoczenia. Chcesz być dobrym liderem? Musisz opanować sztukę szybkiego reagowania. W zmieniającym się środowisku nie ma miejsca na stagnację. 

Jak być dobrym przywódcą? Najważniejsze zasady
Proces dostosowania organizacji do zmieniającego się otoczenia. Źródło: https://www.asyma.com/blog/how-to-implement-change-in-an-organization

Bycie dobrym przywódcą to niezwykle trudna umiejętność. Wiele cech lidera wynika z naturalnej charyzmy. Otwartość, umiejętność szybkiego reagowania, konsekwentność to cechy, które będą niezbędne, by stać się liderem zespołu. Charyzma może wynikać z naturalnego usposobienia, natomiast jest to cecha, nad którą nieustannie należy pracować. Dobry lider to osoba, która nigdy nie poprzestaje w dążeniu do celu, jest zdeterminowana. To od Ciebie zależy, jakim liderem się staniesz. Ciężka praca to klucz do osiągnięcia statusu dobrego przywódcy. Niekiedy należy także dopasować warunki pracy do obecnej sytuacji w kraju czy na świecie. Wtedy pomocna może okazać się umiejętność zdalnego zarządzania zespołem, o której pisaliśmy w artykule https://lubie.com.pl/jak-zdalnie-zarzadzac-zespolem/!